Formularz zwrotu towaru
Niniejszym oświadczam iż:
1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz 271 z późniejsyzmi zmianami) odstępuję od transakcji na odległość z firmą ESCOLI Bartosz Jarzęczka i zwracam wymienione powyżej towary.
2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu, w tym konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnegodokumentu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego towaru